Automatische herhaalservice

Met de huisartsen in oa Rosmalen, Berlicum, Empel en ’s-Hertogenbosch zijn afspraken gemaakt over de automatische herhaalservice.  Samen met hen zorgen wij ervoor dat uw chronische geneesmiddelen iedere drie maanden klaar staan. Wij houden u daarvan op de hoogte via de mail.

Waarom de automatische herhaalservice?

  • Uw medicatie staat iedere drie maanden automatisch voor u klaar
  • U hoeft niet te wachten op het klaarmaken van uw medicijnen
  • In overleg met uw arts zorgen wij ervoor dat uw medicijnen op tijd klaarstaan.
  • U hoeft geen herhaalrecepten meer aan te vragen. Recepten voorgeschreven door specialisten kunnen ook automatisch herhaald worden. Zodra wij een herhaalrecept hebben ontvangen.
  • U ontvangt een bericht wanneer u uw medicijnen kunt ophalen.

Interesse in de automatische herhaalservice?

1. Vul het aanmeldformulier  in.
2. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. De assistent neemt uw actuele medicijngebruik met u door en inventariseert uw medicijnvoorraad.
3. Vervolgens spreekt u af vanaf welke datum de herhaalservice van start gaat.

Belangrijk

  • Deze herhaalservice kunt u alleen gebruiken voor medicijnen die u met een vaste regelmaat gebruikt. “Zo nodig” medicatie en kuurtjes kunnen niet via de herhaalservice herhaald worden en vraagt u zelf aan bij uw (huis)arts.
  • Geef wijzigingen in uw medicijngebruik altijd door aan onze apotheek. Zodat wij kunnen zorgen dat u al uw medicijnen zoveel mogelijk tegelijk krijgt en nooit misgrijpt. Belangrijk om ook door te geven als u moet stoppen met een medicijn.
  • Wijzigen in uw persoonlijke situatie, zoals ziekenhuisopname, verhuizing of zwangerschap horen wij graag van u.
  • Wij bewaren de recepten van uw huisarts en/of specialist. De recepten van de huisarts vragen wij voor u aan.  De recepten van de specialist vraagt u zelf aan.

24/7 uitgifteautomaat

U kunt daarbij ook gebruik maken van onze 24/7 uitgifteautomaat aan de Dorpsstraat 52 te Rosmalen.
Lees voor verdere informatie en voorwaarden hier